Vilkår og Betingelser

Disse betingelser (herefter "Generelle Salgsbetingelser") regulerer alle salgskontrakter, der indgås mellem brugeren (herefter "Kunden") og virksomheden International Design S.r.l. gennem hjemmesiden www.viadurini.dk (herefter "Sitet") og vedrørende de produkter, der er til stede i Sitens virtuelle udstillingsvinduer.
Kunden anerkender og accepterer, at al kommunikation vedrørende de almindelige salgsbetingelser og den anden kommunikation, som kunden og internationalt design vil udveksle i elektronisk form, opfylder kravet om skriftlig form, bortset fra de særlige angivelser, der henvises til i disse generelle betingelser eller anden bestemmelse i loven. “På trods af alle vores anstrengelser kan vi ikke udelukke, at der for en lille del af de mange produkter i vores katalog er angivet en anden pris end den faktiske ved en fejl. Under alle omstændigheder vil vi kontrollere rigtigheden af produktpriserne under processen med at verificere ordren og efterfølgende forsendelse af produkterne. Hvis den pris, der er angivet på siden, på grund af misforståelser eller andre gener skulle være lavere end den korrekte salgspris på et produkt, kontakter vi dig for at tjekke, om du stadig ønsker at købe produktet til den korrekte pris. Ellers vil din ordre ikke blive accepteret. Hvis den korrekte pris på et produkt er lavere end den, der er angivet på siden, opkræver vi kun den lavere korrekte pris, og vi sender stadig produktet til dig.
For at gennemføre køb på webstedet skal kunden registrere og oprette en konto på webstedet som angivet i det følgende punkt 1.
De handler, der kan udføres på siden, er derfor underlagt disse generelle salgsbetingelser.
International design forbeholder sig retten til at ændre de generelle salgsbetingelser på et hvilket som helst tidspunkt, bortset fra ansøgningen om enkeltsalg af de generelle salgsbetingelser, der er gældende på det tidspunkt, hvor købsordren sendes af kunden. Det er derfor underforstået, at eventuelle ændringer og/eller nye generelle salgsbetingelser træder i kraft fra det øjeblik, de offentliggøres på webstedet. Af denne grund opfordres kunderne til at få adgang til webstedet regelmæssigt og til at tjekke for enhver offentliggørelse af generelle betingelser opdateret salg.

1. ADGANG TIL HJEMMESIDE OG REGISTRERING
Adgang til de tjenester, der tilbydes af webstedet, er udelukkende forbeholdt brugere, der er fyldt 18 år.
Registrering er helt gratis.
For at oprette din egen konto skal Kunden klikke på "Tilmeld", udfylde den relevante formular med alle de ønskede oplysninger og sende dem ved hjælp af knappen "Send". Kunden modtager en bekræftelsesmail fra International Design.
På tidspunktet for registrering er det også nødvendigt for kunden at udtrykke sin accept af de generelle salgsbetingelser ved at sætte kryds i den relevante boks. Det er derfor underforstået, at manglende accept af de generelle salgsbetingelser vil gøre det umuligt at gennemføre registreringsproceduren og derfor at foretage køb på webstedet.
Ved tilmelding garanterer Kunden, at de afgivne oplysninger er sande og fuldstændige.
"Login"-legitimationsoplysningerne til webstedet er strengt personlige og kan ikke overføres eller bruges på nogen måde af tredjeparter.
Ved at registrere sig på webstedet og godkende disse generelle salgsbetingelser, accepterer kunden at modtage kommercielle meddelelser vedrørende produkterne fra tid til anden, der er til stede på de virtuelle udstillingsvinduer på www.viadurini.dk på den e-mailadresse, der er angivet på registreringstidspunktet. Denne bemyndigelse kan til enhver tid tilbagekaldes, hvis Kunden beslutter, at han ikke længere ønsker at modtage ovennævnte meddelelser. Nederst i nyhedsbrevet finder du instruktioner til at opsige dit abonnement ved at gå eller skrive til info@viadurini.dk.

2. DIREKTE OPLYSNINGER OM KONTRAKTENS INDGÅELSE (art. 12 i lovdekret 70/2003)
I henhold til lovdekret 70/2003, der indeholder reguleringsbestemmelser for elektronisk handel, erklærer kunden at være informeret om følgende indikationer:
a) visningen af ​​produkterne på webstedet udgør en invitation til at tilbyde rettet mod internationalt design; dette betyder, at ved at afkrydse et eller flere produkter, vil de blot blive lagt i din indkøbskurv i afventning af udførelsen af ​​de efterfølgende faser af indgåelse af salgskontrakten;
b) når valget af de produkter, der skal købes, er gennemført, skal kunden klikke på knappen "Fortsæt for at gennemføre ordren" og indtaste sine faktureringsdata;
c) ved at klikke på "fortsæt for at gennemføre ordren" vil Kunden være i stand til at se en oversigt over de valgte valg og eventuelt rette dem i tilfælde af indtastningsfejl og/eller udeladelser;
d) efter bekræftelse af valgene og angivet betalingsmetode blandt de tilgængelige, vil kunden udgøre køb eller reservation af produkterne i indkøbskurven i henhold til de generelle salgsbetingelser;
e) ved modtagelse af ordren sender International Design en ordrebekræftelse til den e-mailadresse, som kunden har angivet, som vil indeholde det samlede beløb, som kunden skal betale. Denne bekræftelses-e-mail udgør kun reservationen af produktet og vil aktivere ordrebekræftelsesprocessen og den efterfølgende behandling og forsendelse af produkterne. Ordren betragtes først som bekræftet og accepteret af International Design ved afsendelse af e-mailen, der bekræfter behandlingen af det bestilte produkt.
f) al e-mail-korrespondance med kunden vil blive arkiveret i den internationale designdatabase i den tid, der er nødvendig for at behandle ordren, og under alle omstændigheder i overensstemmelse med loven.
g) på trods af alle vores anstrengelser, kan vi ikke udelukke, at for en lille del af de mere end syv tusinde produkter på vores e-handel er en anden pris end den faktiske angivet ved en fejl. Under alle omstændigheder vil vi kontrollere rigtigheden af produktpriserne under ordrebekræftelsesprocessen og efterfølgende behandling og forsendelse af produkterne. Hvis den pris, der er angivet på siden, på grund af misforståelser eller andre gener skulle være lavere end den korrekte salgspris på et produkt, kontakter vi dig for at tjekke, om du stadig ønsker at købe produktet til den korrekte pris. Ellers vil din ordre ikke blive accepteret. Hvis den korrekte pris på et produkt er lavere end den, der er angivet på siden, opkræver vi kun den lavere korrekte pris, og vi sender stadig produktet til dig.
h) på trods af det yderste engagement i internationalt design, anerkender og accepterer kunden, at det i nogle tilfælde er muligt, at et eller flere af de valgte produkter ikke er tilgængelige (se punkt 2 i disse generelle salgsbetingelser);
i) i sektionen "mine ordrer" kan kunden til enhver tid få adgang til deres ordrer og se deres opfyldelsesstatus;
l) Kunden vil blive underrettet om leveringen af produkterne inden for de foregående 72 timer via en kommunikation til den e-mail, der er angivet under købsfasen;
m) når den officielle kommunikation om forsendelsen er blevet sendt ("din ordre er blevet afsendt"), har kunden ikke længere ret til at annullere ordren.

3. RODUKT TILGÆNGELIGHED OG PRISER
Produkterne offentliggjort på udstillingsvinduet vil forblive tilgængelige på ubestemt tid og for et ubegrænset antal produkter.
Alle produktpriser, forsendelsesomkostninger og eventuelle ekstra omkostninger vil blive udtrykt separat i euro og er inklusive moms (Value Added Tax). Med undtagelse af lande uden for EU, hvor de angivne priser er eksklusive moms og told.
Prisen på produkterne kan ændres uden varsel, idet det er underforstået, at den pris, der opkræves til kunden, vil være den, der er offentliggjort på webstedet og vist på ordrebekræftelsen sendt af International design. Produkterne forbliver International designs ejendom, indtil kunden har betalt fuld købspris, forsendelsesomkostninger og andre ekstra omkostninger.
Det kan ske, også på grund af muligheden for, at flere kunder køber det samme produkt på samme tid, at produktet ikke længere er tilgængeligt. Hvis betalingen af det skyldige beløb for produktet (inklusive forsendelsesomkostninger og eventuelle ekstra omkostninger) allerede er foretaget, vil International design sende kunden en meddelelse via e-mail, der kommunikerer tilbagebetalingsbeløbet (pris og forsendelsesomkostninger og fra alle andre betalte ekstra omkostninger).
Ved en ordre indeholdende flere produkter vil utilgængeligheden af et eller flere af produkterne under alle omstændigheder ikke give Kunden ret til at annullere hele ordren. Delvis aflysning vil derfor svare til delvis tilbagebetaling.

4. BETALINGSMULIGHEDER
Betalingsmetoden er den, kunden har valgt blandt mulighederne:
• Kreditkort
• Forudbetalt kort
• Bankoverførsel
• PayPal
Sikkerhed er en prioritet for Viadurini, derfor vil dine oplysninger blive krypteret. Alle betalinger vil blive behandlet gennem en sikker server-til-server-forbindelse ved hjælp af SSL-protokollen (Secure Sockets Layer) med 128-bit kryptering og VERISIGN-protokol.

5. FORSENDELSE OG LEVERING AF PRODUKTER - BETINGET ACCEPT
Leveringstiden er angivet på hvert produktblad og forstås som modtaget betaling, i særlige tilfælde vil der blive sendt en meddelelse, som har forrang frem for enhver anden indikation, da den tager højde for alle sagens særlige forhold (f.eks. tilstedeværelse af flere produkter, afstand , ugunstigt stillede steder, levering til udlandet osv.). Viadurini er ikke ansvarlig for forsinkelser forårsaget af kurerer. I tilfælde af uforudsete hændelser, der forårsager forsinkelse eller gener for Kunden, såsom for eksempel uforudsigelige omstændigheder eller force majeure, sender International Design Kunden en e-mail-kommunikation.
I henhold til art. 63 i forbrugerkodeksen, skal kunden efter levering kontrollere overensstemmelsen af antallet af pakker og deres betingelser. Enhver skade på pakken/emballagen af produkterne skal omgående bestrides ved at påføre en skriftlig betinget accept på leveringsbeviset. Når leveringsdokumentet er underskrevet uden betinget accept, er Kunden afskåret fra enhver mulighed for at anfægte de ydre karakteristika ved det leverede.
I tilfælde af "betinget accept" af den modtagne pakke, er Kunden forpligtet til straks at sende en mail til info@viadurini.dk, hvortil Kunden skal vedhæfte nogle fotografier af pakken.
Betinget accept skal, for at være gyldig og håndhæves, være fuldstændig og på leveringstidspunktet angive den specifikke årsag til, at reserven er formuleret (f.eks. jeg accepterer med forbehold, fordi pakken er åben, eller jeg accepterer med forbehold, fordi pakken er våd osv.), ellers kan tilbagebetaling ikke ske.
I tilfælde af, at emballagen ikke viser nogen synlige skader, og Kunden underskriver uden forbehold, kan Kunden, hvis varen er beskadiget, ty til "skjulte skader", det vil sige skader, der ikke kan verificeres ved at se på pakken eksternt. Skjult skade i henhold til artikel 1698 i Civil Code er afsenderens ansvar, og i dette tilfælde skal reklamationen sendes med anbefalet post med kvittering for modtagelsen til afsenderen inden for og senest 8 dage efter modtagelse af forsendelsen, vedhæftet fotos af skade.
I tilfælde af, at transportøren er valgt af kunden, overgår risikoen for beskadigelse eller forringelse af produkterne til kunden allerede ved levering af varerne til fragtføreren, hvilket udelukker enhver tvist vedrørende de ydre karakteristika af det leverede. I dette tilfælde skal enhver indsigelse gøres af Kunden mod kurererne.
Produkterne vil blive leveret på gadeplan.
Levering på gulve forudses ikke med mindre det er aftalt med tilbud. I tilfælde af, at levering til gulvet ikke udtrykkeligt er angivet på ordrebekræftelsessiden i punkt 5, ydes servicen under ingen omstændigheder. Nogle produkter kan leveres adskilt. Viadurini udfører montageservicen efter kundens ønske.

5.1 MULIG FORSENDELSE SUPPLERENDE AFGIFTER:
På grund af muligheden for levering til steder, der ikke er let tilgængelige på grund af den geografiske karakter eller trafikbegrænsninger såsom:
- Fodgængerzoner eller zoner med begrænset trafik (ZTL);
- Gader og veje med vanskelig adgang for køretøjer såsom lastbiler og varevogne (køretøjsdimensioner fra 7m til 12m);
- Områder, der er berørt af arbejder, byggepladser, midlertidigt ændrede veje;
- Mindre øer afhængigt af landet;
Tillæg kan pålægges de almindelige forsendelsesomkostninger, der præsenteres på webstedet. Vi opfordrer dig derfor til at kontakte os, hvis du mener, at en eller flere af de ovennævnte årsager kan påvirke det sted, du har anmodet om til levering af varerne. Eventuelle yderligere omkostninger forårsaget af lignende problemer og ikke tidligere rapporteret, kan anmodes om i balance på tidspunktet for ordrebekræftelse eller før afsendelse.
Det minder også Kunden om, at den leveringsadresse, der blev indtastet på tidspunktet for ordren, kan ændres uden ekstra omkostninger, så længe ordren behandles. Efter at have modtaget e-mailen "Din ordre er afhentet" og/eller "Din ordre er afsendt", kan Kunden kun ændre leveringsadressen og/eller udskyde leveringsdatoen mod betaling af et tillæg for lager- og leveringsomkostninger.
Vi råder dig derfor til, for enhver information, at kontakte vores kundeservice.

6. PRODUKTGARANTI
Alle markedsførte produkter nyder godt af den juridiske garanti for overensstemmelse i henhold til artikel 128 ff. i forbrugerloven, som dækker enhver mangel på overensstemmelse af de købte varer, eksisterende på leveringstidspunktet, og som opstår inden for 2 år efter selve leveringen. Eventuelle defekter eller skader forårsaget af hændelige hændelser eller af kundens ansvar for brugen af produkterne, som ikke er i overensstemmelse med deres tilsigtede brug, eller virkningen af normalt slid, er udelukket fra den manglende overensstemmelse og derfor fra den juridiske garanti.
Kunden kan efter eget valg anmode sælger om at reparere varerne eller om at erstatte dem, gratis i begge tilfælde, medmindre den ønskede afhjælpning er umulig eller påfører sælger uforholdsmæssige omkostninger.
Forbruger Kunden har ret til et forholdsmæssigt afslag i prisen eller til ophævelse af salgsaftalen i overensstemmelse med bestemmelserne i art. 135 bis, stk. 4, forbrugerkodeks, og især hvis: sælgeren ikke har udført reparationen eller udskiftningen inden for de vilkår og betingelser, der er fastsat i forbrugerkodeksen, eller har nægtet at bringe varerne i overensstemmelse; hvis den manglende overensstemmelse er så alvorlig, at den berettiger en øjeblikkelig nedsættelse af prisen eller opsigelse af kontrakten; hvis der opstår en mangel på overensstemmelse på trods af sælgers forsøg på at genoprette varens overensstemmelse; hvis sælgeren har erklæret (eller det fremgår af omstændighederne), at han ikke vil fortsætte med at genoprette varens overensstemmelse inden for en rimelig frist eller uden hændelser.
Forbrugerkunden har ikke ret til at hæve aftalen, hvis den manglende overensstemmelse kun er mindre.
For at drage fordel af denne garanti skal kunden rapportere den manglende overensstemmelse med en meddelelse til sælgeren med angivelse af de konstaterede mangler og mangler.
Medmindre andet er bevist, antages det, at enhver mangel på overensstemmelse, der opstår inden for et år fra det tidspunkt, hvor varerne blev leveret, allerede eksisterede på denne dato, medmindre denne hypotese er uforenelig med varens art eller med arten af overensstemmelsesmanglen.
For varer med digitale elementer forpligter sælger sig til at holde forbrugerkunden informeret om de tilgængelige opdateringer (herunder sikkerhedsopdateringer), der er nødvendige for at opretholde overensstemmelsen af sådanne varer, og at levere dem i en rimelig tid under hensyntagen til omstændighederne og kontraktens art og under alle omstændigheder, afhængigt af sagen, hvis salgskontrakten giver mulighed for en kontinuerlig levering af det digitale indhold eller den digitale tjeneste over en periode.
Sælger er ikke ansvarlig for manglende overensstemmelse, der udelukkende skyldes manglen på den relevante opdatering, hvis forbrugeren ikke installerer opdateringerne behørigt leveret inden for en rimelig tid.

7. REFUNDERING
I tilfælde af utilgængelighed af produktet eller tilbagetrækning fra kundens side, som bedre reguleret i disse generelle salgsbetingelser, vil International design udstede ordren til sit kreditinstitut om at tilbagebetale det betalte beløb på købstidspunktet.
Tilbagebetaling kan under alle omstændigheder finde sted inden for tredive dage fra datoen for effektiv modtagelse af betaling fra kunden ved at kreditere de midler og koordinater, som sidstnævnte har angivet.

8. FORTRYDELSESRET OG PROCEDURE FOR RETURNERING
Kunden har fri ret til at fortryde uden nogen form for bod inden for 14 arbejdsdage efter modtagelse af varerne. For at udøve fortrydelsesretten skal kunden informere os (International Design srl, via del Pino, 21 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), tlf. +39 0541- 623760 e-mail info@viadurini.dk) om sin beslutning om at trække sig ud af denne kontrakt gennem en udtrykkelig erklæring (for eksempel et brev sendt med post eller e-mail).
For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at Kunden sender meddelelsen vedrørende fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet. Til dette formål kan du bruge følgende modelbogstav, men det er ikke obligatorisk: "Nem retur".
Med International Designs modtagelse af Kundens meddelelse om fortrydelse, på den måde og inden for de betingelser, der er angivet ovenfor, vil kontrakten blive betragtet som ophævet, og International Design vil returnere det beløb, som Kunden har betalt.
Under alle omstændigheder er fortrydelsesretten udelukket, hvis det købte produkt består af:
i) ved levering af varer fremstillet efter mål eller tydeligt personliggjorte, eller som i sagens natur ikke kan returneres eller kan forringes eller udløbe hurtigt;
ii) ved levering af audiovisuelle produkter eller forseglet computersoftware, åbnet af forbrugeren.
Hvis kunden allerede har modtaget leveringen af produkterne, skal han også omgående returnere dem gennem forskrifterne i proceduren "Nem returnering" beskrevet nedenfor.
Kundens returnering af produkterne anses for at være rettidig, hvis de er intakte, monteringen ikke er udført, og de ikke er blevet manipuleret på en sådan måde, at de forringer deres oprindelige værdi. Emballagen skal være original og komplet med dokumenter (for dette aspekt, følg proceduren "Nem returnering"), leveret til forsendelse inden for 14 arbejdsdage efter udnyttelse af fortrydelsesretten.
 For at udføre en "Nem returnering" skal kunden følge følgende procedure:
a) Send en e-mail til info@viadurini.dk med årsagerne til returneringen og billeder, hvis varen er beskadiget, og en operatør vil guide kunden i alle de nødvendige trin for at foretage en returnering.
b) De varer, som kunden har til hensigt at returnere, skal være intakte, i deres originale stand og forsvarligt pakket og emballeret. Produkterne må ikke samles og bruges. Forsendelsen skal ske i samme originale emballage, som produktet blev modtaget i.
c) Fragtomkostningerne for returnering af produkterne opkræves hos Kunden.
Hvis kunden fortryder kontrakten, vil alle betalinger, han har foretaget til os, blive refunderet, inklusive leveringsomkostninger (med undtagelse af ekstra omkostninger, der følger af kundens anmodning om en anden levering end den billigste type standardlevering fra os, der tilbydes) , uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dag, hvor vi er informeret om kundens beslutning om at fortryde denne kontrakt. Tilbagebetalingen kan kun tilbageholdes ud over 14 dage, indtil Kunden har bevist, at han har sendt varerne tilbage, eller indtil de er modtaget af os, afhængigt af hvilken situation der opstår først.
Disse tilbagebetalinger vil blive foretaget ved hjælp af de samme betalingsmetoder som kunden, medmindre andet er aftalt af denne; under alle omstændigheder vil du ikke pådrage dig nogen omkostninger som følge af en sådan tilbagebetaling.
Kunden er ansvarlig for varens værdiforringelse som følge af anden håndtering af varerne end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og funktion.
Når den officielle kommunikation af forsendelsen er blevet sendt ("din ordre er blevet afsendt"), har kunden ikke længere ret til at annullere ordren.

9. FRASKRIVELSE OG TOLERANCE - UDELUKKELSE AF ANSVAR FOR UFORUDSELIGE OMSTÆNDIGHEDER OG FORCE MAJEUR
I tilfælde af Kundens misligholdelse af disse Generelle Salgsbetingelser, repræsenterer International Designs manglende udnyttelse af retten til at skride til handling mod ham ikke et afkald på handling for krænkelse af de påtagne forpligtelser.
International Design kan ikke holdes ansvarlig for manglende opfyldelse af disse almindelige salgsbetingelser i tilfælde af, at dette er afledt af tilfældige begivenheder og/eller force majeure, herunder, som eksempel, men ikke begrænset til, dem, der er forbundet med naturkatastrofer, handlinger terrorangreb, krig, netværksfejl og/eller blackouts.

10. GÆLDENDE LOV OG JURISDIKTION
Disse generelle salgsbetingelser og derfor kontrakten indgået mellem kunden og internationalt design er underlagt den italienske republiks lov og er overladt til den italienske dommers jurisdiktion med forbehold af lovens begrænsninger i tilfælde af, at kunden handler som forbruger.
For enhver civil tvist, uanset om køberen er en privatperson, det vil sige en fysisk person, der handler til formål, der ikke er relateret til nogen forretning eller erhvervsmæssig aktivitet, der udføres, eller om køberen er en professionel, dvs. en fysisk eller juridisk person, der handler i udøvelsen af ens virksomhed. iværksætter- eller erhvervsaktivitet, eller en af dens mellemmænd, ligger den obligatoriske territoriale jurisdiktion hos dommeren på kundens bopæl eller bopæl, hvis den er beliggende på statens område.
Enhver ugyldighed af enkelte klausuler i de almindelige salgsbetingelser vil ikke under nogen omstændigheder indebære ugyldigheden af hele salgskontrakten eller af de generelle salgsbetingelser.

11. ONLINE-LØSNINGER AF UENIGHEDER
Forbrugeren med bopæl i Europa informeres hermed om, at Europa-Kommissionen har oprettet en online platform, som tilbyder et alternativt værktøj til tvistbilæggelse. Dette værktøj kan bruges af den europæiske forbruger til udenretlig løsning af enhver tvist i forbindelse med kontrakter om salg af varer og tjenester, der er fastsat online og/eller hidrørende fra samme. Derfor, hvis du er en forbruger, der er etableret i Europa, kan du bruge denne platform til at løse enhver tvist, der opstår i forbindelse med onlinekontrakten, der er fastsat på dette websted. Den europæiske ODR-platform er tilgængelig på følgende link: ODR

12. KONTAKTER OG KOMMUNIKATION
Uden at det berører de lovgivningsmæssige bestemmelser om retslige meddelelser, i forbindelse med disse generelle salgsbetingelser og salgskontrakten, erklærer kunden, at han ønsker at modtage al kommunikation på de adresser, der er angivet på tidspunktet for registrering på webstedet, inklusive dem via e-mail.
For kommunikation adresseret til International design er følgende kontaktoplysninger angivet:
International Design s.r.l. Via del Pino 21, CAP 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) Skattekode og P.I: 04187360401 REA-nummer RN 329370, info@viadurini.dk.
Email Newsletter
Newsletter
  • aicel
  • confindustria
  • sectigo
  • sonosicuro