Vilkår og Betingelser

De aktuelle betingelser (fremover “De generelle salgsbetingelser”) regulerer alle kontrakterne ved afsluttede salg i mellem brugeren (fremover “kunden”) og virksomheden International Design Aps. via hjemmesiden www.viadurini.dk (fremover “hjemmesiden”), hvis formål er at fremvise produkterne i hjemmesidens virtuelle udstillingsvindue.
Klienten anerkender og accepterer, at al kommunikation i forhold til de generelle salgsbetingelser og alt andet kommunikation i mellem klienten og International Design, som udveksles i elektronisk form, opfylder skriftskravet, undtagen de særlige angivelser vedrørende de generelle betingelser eller de andre lovlige forskrifter. “Uagtet alle vores anstrengelser kan det ikke udelukkes, at der ved en lille del af vores produkter fejlagtigt står en anden en den egentlige pris. I alle tilfælde kontrollerer vi prisernes rigtighed under ordrebekræftelsesprocessen og ved den efterfølgende afsendelse af produktet. Hvis den på hjemmesiden viste pris, grundet en fejltagelse eller andre vanskeligheder, skulle vise sig at være lavere end den egentlige salgspris, kontakter vi dig for at verificere, om du ønsker at købe produktet til den korrekte pris. Ellers bliver din ordre ikke godkendt. Hvis den korrekte pris er lavere end den på siden indikerede, trækker vi kun den korrekte pris og sender dig produktet.”
For at kunne afslutte køb på hjemmesiden skal kunden udføre registreringen og oprettelsen af en konto på hjemmesiden som indikeret i det følgende punkt 1).
De mulige køb på hjemmesiden er underlagt de gældende Generelle Salgsbetingelser.
International Design fastholder rettigheden til når som helst at modificere de Generelle Salgbetingelser, undtagen de gældende Generelle Salgsbetingelser i øjeblikket for afsendelsen af kundens købsbekræftelse.
Det er hensigten, at eventuelle ændringer og/eller nye generelle salgsbetingelser træder i kraft, så snart de annonceres på hjemmesiden. Derfor tilskyndes kunden til regelmæssigt at kontrollere eventuelle offentliggørelser af opdaterede salgsbetingelser.

1. ADGANG TIL SIDEN OG REGISTRERING.
Adgang til de af hjemmesidens tilbudte ydelser er udelukkende forbeholdt brugere over 18 år.
Registreringen er fuldstændig gratis.
For at oprette en konto skal kunden klikke på “Registrér”, udfylde skemaet med alle oplysninger og indsende det via knappen “Send”. Kunden vil derefter modtage en e-mail med en bekræftelse fra International
Design.
Ved registrering er det ydermere nødvendigt, at kunden accepterer de Generelle Salgsbetingelser ved at krydse af i den tilhørende boks. Det forstås dermed, at ved manglende accept af De Generelle Salgsbetingelser kan kunden ikke gennemføre registreringen og dermed ikke udføre køb på hjemmesiden.
Ved registrering garanterer kunden, at de givne oplysninger er sande.
Loginoplysningerne til hjemmesiden er strengt personlige og må ikke videregives eller benyttes af andre.
Ved registrering på hjemmesiden og godkendelsen af De Generelle Salgsbetingelser accepterer kunden at modtage via e-mail, på den under registreringen oplyste adresse, annoncer vedrørende de produkter, som præsenteres i de virtuelle udstillingsvinduer på www.viadurini.dk. Den gældende tilladelse kan til hver en tid tilbagekaldes, skulle kunden ikke længere ønske at modtage de nævnte annoncer. I bunden af nyhedsbrevet kan du finde instruktionerne til at afmelde disse eller du kan skrive til info@viadurini.dk.

2. Informationer vedrørende afslutningen af kontrakten (Art. 12 D.Lgs 70/2003)
Jævnfør D.Lgs 70/2003, som indeholder de normative dispositioner ved elektronisk handel, erklærer kunden sig informeret om de følgende betingelser:
Visningen af produkter på hjemmesiden udgør en invitation om et tilbud til International Desgin. Det betyder, at ved at trykke på et eller flere produkter bliver disse samlet i din indkøbskurv, hvor de afventer de følgende faser for afslutningen af salgskontrakten.
Når først valget af de ønskede produkter er udført, skal kunden klikke på knappen “Fortsæt til køb” og indtaste fakturaoplysningerne.
Ved at klikke på “Fortsæt til køb” bliver kunden vist en oversigt over de valgte produkter og eventuelt rette i disse ved enten fejltagelser eller forglemmelser.
Efter at have bekræftet valgene og betalingsmåde udfra de mulige erklærer kunden sig indforstået med køb, bestilling eller reservation af produkterne i forhold til De Generelle Salgsbetingelser.
Ved modtagelsen af ordren sender International Design en ordrebekræftelse til den indikerede e-mailadresse indeholdende det totale beløb, som skal betales af kunden. Denne e-mail udgør kun bestillingen af produkterne og vil aktivere verificeringsprocessen og den efterfølgende behandling og afsendelse af produktet.
Alle e-mails til kunden arkiveres i International Designs database i den nødvendige tid i forhold til udførelsen af ordren og, under alle omstændigheder, i forhold til loven.
Uagtet alle vores anstrengelser kan vi ikke udelukke, at der ved en lille del af vores flere end 7000 produkter på vore e-commerce er indikeret en anden end den egentlige pris. I alle tilfælde kontrollerer vi prisernes rigtighed under ordrebekræftelsesprocessen og ved den efterfølgende afsendelse af produktet. Hvis den på hjemmesiden viste pris, grundet en fejltagelse eller andre vanskeligheder, skulle vise sig at være lavere end den egentlige salgspris, kontakter vi dig for at verificere, om du ønsker at købe produktet til den korrekte pris. Ellers bliver din ordre ikke godkendt. Hvis den korrekte pris er lavere end den på siden indikerede, trækker vi kun den korrekte pris og sender dig produktet.
Til trods for International Designs fulde indsats er kunden bekendt med og accepterer, at i visse tilfælde er det muligt, at et eller flere produkter ikke er disponible (her henvises til punkt 2 under Generelle Salgsbetingelser).
Under “Mine ordrer” kan kunden til hver en tid konsultere sine ordrer og kontrollere status på behandlingen.
Kunden bliver oplyst om leveringen af produktet indenfor 72 timer på en e-mail sendt til den under købet opgivne adresse.

3. PRODUKTTILGÆNGELIGHED OG PRISER
De viste produkter i udstillingsvinduet forbliver tilgængelige i et udefineret tidsrum og i et udefineret antal.
Alle priserne på produkterne, forsendelsesgebyr og andre eventuelle tillæg, vil blive oplyst i Euro, og de vil være inklusiv moms.
Priserne på produkterne kan uden advarsel blive modificeret, dog vil den opkrævede pris for kunden være den, der er publiceret på hjemmesiden og på ordrebekræftelsen, som sendes af International Design. Produkterne tilhører International Design, indtil kunden har betalt det fulde beløb for købet, forsendelsen og alle andre eventuelle tillæg.
Det kan ske, muligvis ved at flere kunder samtidig køber det samme produkt, at produktet ikke længere er tilgængeligt. Hvis betalingen af produktet (og forsendelsesgebyr og alle andre eventuelle tillæg) allerede er blevet gennemført, vil International Design via e-mail sende information vedrørende tilbagebetaling af omkostningerne (pris, forsendelsesgebyr og alle andre eventuelle tillæg).
I tilfældet af ordrer indeholdende flere produkter vil utilgængeligheden af et eller flere produkter ikke tillade kunden at afbestille hele ordren. Ved annulleringer af dele af ordren vil tilbagebetaling kun ske af de annullerede dele.

4. BETALINGSMULIGHEDER
Betalingsmuligheden er den af kunden udfra følgende muligheder valgte:
 • Kreditkort
 • Debitkort
 • Bankoverførsel
 • PayPal
Sikkerheden er en stor prioritet for viadurini, hvorfor jeres oplysninger vil være krypterede. Alle betalinger vil behandles via en sikker server-to-server-forbindelse, som benytter Protokol SSL (Secure Sockets Layer) med 128 bit og og protokollen VERISIGN.

5. FORSENDELSE OG LEVERING AF PRODUKTER - ACCEPT MED FORBEHOLD
Leveringstiden er indikeret på et hvert produkt, og der menes fra betalingstidspunktet. I særlige tilfælde vil der blive sendt information om de særlige forhold, som måtte være ved den enkelte sag (f.eks. ved flere produkter, afstand, udsatte bopæle, levering til udlandet etc.)
I tilfælde hvor uforudselige omstændigher gør, at der sker forsinkelser, som for eksempel tilfældigheder eller force majeure, vil International Design sende en e-mail indeholdende, i alle tilfælde, et tilgodebevis til viadurini.dk.
I henhold til art. 63 i forbrugerloven skal kunden ved modtagelse kontrollere antallet af pakker og disses tilstand. Enhver skade ved indpakningen af produktet skal med det samme foreholdes ved et skriftligt kontrolskema ved modtagelsen. Ved underskrivelsen af modtagelsesdokumentet uden forbehold vil kunden været forhindret i en hver form for klagemulighed i forhold til det leveredes yderligere tilstand.
I tilfælde med “Accept med forbehold” af den modtagede pakke tilskyndes kunden til straks at sende en e-mail til info@viadurini.dk, hvori kunden har vedhæftet fotografier af pakken. Accepten med forbehold, for at være gyldig og opponerbar, skal være komplet og indikere, i leveringsøjeblikket, den præcise årsag til, at forbeholdet udtrykkes (F.eks accept med forbehold fordi pakken er åben, eller accept med forbehold fordi pakken er våd etc.), ellers kan tilbagebetaling ikke effektueres.
I det tilfælde at emballagen ikke indeholder tydelige skader, og kunden underskriver uden forbehold, og varen alligevel viser sig at være beskadiget, kan kunden anmelde en “skjult skade”, eller skade som ikke kun ses ved kun at kigge på det ydre af pakken. I følge artikel 1698 i Loven er “skjulte skader” afsenderens ansvar, og anmeldelsen sendes anbefalet og portofrit til afsenderen indenfor 8 dage fra modtagelsen af forsendelsen, vedhæftet fotografier af skaden.
I tilfælde hvor kunden har valgt fragtfirmaet, overføres ansvaret for beskadigede produkter til kunden, allerede når varen overleveres til fragtfirmaet, og fraskriver sig dermed enhver mulighed for at klage over forsendelsens ydre tilstand. I dette tilfælde er enhver klage en sag i mellem kunden og fragtfirmaet.

5.1 MULIGE LEVERING TILSÆTNINGER:
På grund af muligheden for levering til steder, der ikke er let tilgængelige på grund af den geografiske natur eller trafikbegrænsninger, såsom: - Fodgængere eller begrænsede trafikområder (ZTL) - Gader og veje med vanskeligheder ved at få adgang til køretøjer såsom lastbiler og varevogne (køretøjsstørrelse fra 7 til 12 m) - Områder, der er berørt af arbejder, byggepladser, veje ændret midlertidigt - Mindre øer afhængigt af landet Tillæg kan anvendes til de fælles forsendelsesomkostninger, der vises på webstedet. Vi inviterer dig derfor til at kontakte os, hvis du mener, at en eller flere af de ovennævnte årsager kan påvirke det ønskede sted til levering af varerne. Eventuelle yderligere omkostninger forårsaget af lignende problemer og ikke tidligere rapporteret, kan anmodes om på tidspunktet for ordrebekræftelsen eller før levering skal betales. Vi anbefaler dig derfor, for yderligere information, at kontakte vores kundeservice.

6. PRODUKTGARANTI
Alle produkter på hjemmesiden er dækket af den lovmæssige garanti.
I særdeleshed kan de rettigheder som kommer fra denne garanti udøves på betingelse af, at produkterne er blevet benyttet i overenstemmelse med instruktionerne for netop disse og med rette omhu, samt med respekt for brugsformålet og de vedlagte instruktioner, såvel som klientens forudgående behandling af med medfølgende faktura.
Mens kunden har rollen som forbruger, påtager International Design sig overensstemmelsesgarantien jævnfør art. 128 og ss. i forbrugerloven. I dette tilfælde har kunden retten til:
uden omkostninger at få repareret eller erstattet varen udfra stykke 3,4,5 og 6 til artikel 130 i forbrugerloven, eller
en reduktion i forhold til prisen eller løsning fra kontrakten i henhold til stykke 7,8 og 9 i samme artikel.
International Design står til ansvar for brud på overenstemmelse, hvis disse optræder indenfor 2 år fra modtagelsestidspunktet for produktet.
For at kunne udnytte lovgarantien skal kunden melde uoverensstemmelsen til International Design indenfor 2 måneder fra opdagelsen af denne. Den direkte gyldighed af brud på overensstemmelse fraskrives under alle omstændigheder efter 26 måneder fra leveringen.
Det forstås, at indstillinger af informationssystemer, computere, skærme brugt af kunden og billeder og farver på produktet publiceret på hjemmesiden muligvis er anderledes i virkeligheden.
Udgifter vedrørende erstatning af produkter ved brug af lovgarantien varetages af International Design og/eller vores distributører.

7. REFUNDERING
I tilfælde af manglende produkttilgængelighed eller kundens fortrydelse vil International Design, som forklaret i De Generelle Salgsbetingelser, give tilladelse til eget kreditinstitut til at refundere beløbet svarende til, hvad det var på købstidspunktet.

8. FORTRYDELSESRET OG PROCEDURE VED TILBAGELEVERING
Kunden har ret til at tilbagelevere varen uden straf indenfor 14 arbejdsdag fra modtagelsen. For at udføre tilbageleveringsretten er kunden forpligtet til at informere os (International Design Aps. Via del Pino 21 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), tel +39 0541-623760, e-mail info@viadurini.dk) om beslutningen om at tilbagelevere produktet ved at udfylde en deklaration (f.eks et brev eller en e-mail). For at respektere tilbageleveringsbetingelserne er det nok, at kunden sender deklarationen i henhold til reklamationsretten inden udløbet af tilbageleveringsperioden. I dette tilfælde kan kunden, men det er ikke nødvendigt, mærke brevet: “Simpel refundering”
Når International Design modtager kundens tilbageleveringsdeklaration, underlagt førnævnte betingelser, anses sagen for løst, og International Design tilbagebetaler beløbet til kunden.
I alle tilfælde frafalder reklamationsretten hvis det købte produkt består af:
leverancer af skræddersyet eller tydeligt personliggjorte varer, som ikke kan gensælges eller risikerer at blive forringet eller at ændre sig hurtigt.
leverancer af forsegledet lyd- og computersoftware, som er blevet åbnet af forbrugeren.
Hvis kunden allerede har modtaget forsendelsen af produktet, bør denne rettidigt effektuere tilbageleveringen ved at følge proceduren for “Simpel refundering”.
Tilbageleveringen af produkter fra kunden forstås som, de samme, hele, i original indpakning og samtlige papirer (Forhold dig som til “Simpel refundering”) bliver sendt indenfor 14 arbejdsdag fra tidspunktet for udøvelsen af reklamationsretten.
For at effektuere en “Simpel refundering” skal kunden udføre følgende procedure:
sende en email til info@vuadurini.dk med årsagen til tilbageleveringen og et foto, hvis varen er beskadiget, og en operatør vil følge kunden på vej igennem resten af processen.
artiklerne, som kunden ønsker at tilbagelevere, skal være hele, i original tilstand og ordentligt og tæt indpakket. Forsendelsen skal ske i samme emballage, produktet kom i.
Kunden betaler selv forsendelsen.
Hvis kunden fortryder købet, vil denne få omkostninger refunderet inklusiv forsendelsesomkostningerne (med mindre den er dyrere, hvis kunden har bedt om en anden type forsendelse end den standardløsning, som vi tilbyder) uden forsinkelse og højest 14 dage efter dagen, hvor vi blev informeret om beslutningen og kundens fortrydelse. Refunderingen kan tilbageholdes i 14 dage indtil kunden kan bevise have afsendt varen, eller indtil de bliver modtaget af os, og i denne situation skal det først verificeres.
Tilbagebetalinger vil ske via samme betalingsmetode, som kunden har benyttet, undtagen ved anden aftale med samme kunde. Under alle omstændigheder pålægges ikke yderligere omkostninger for tilbagebetalingen.
Kunden er ansvarlig for forringelsen af varens værdi som resultatet af en nødvendig behandling for at rekonstruere varens oprindelige form, karakteristik og funktionalitet.

9. AFSTÅELSE OG TOLLERANCE - ANSVARSFRASKRIVELSE I TILFÆLDE AF TILFÆLDIGHEDER OG FORCE MAJEURE
I tilfælde af misligeholdelse fra kunden i forhold til de gældende Generelle Salgsbetingelser, vil en manglende handling overfor denne fra International Design i forhold til rettigheder ikke repræsentere retten til yderligere at bryde de aftalte krav.
International Design kan ikke holdes ansvarlig for misligeholdelse af De Generelle Salgsbetingelser, hvis denne skyldes tilfældigheder eller force majeure, eksempelvis men ikke udelukkende situationer forbundet med naturkatastrofer, terrorhandlinger, krig, netværksfejl og/eller blackouts.

10. LOVANVENDELSE OG JURISDIKTION
De gældende Generelle Salgsbetingelser og dermed kontrakten i mellem kunden og International Design hører under den Italienske Republiks Lov og er underlagt den Italienske Dommerstands jurisdiktion, undtagen de begrænsninger i loven, som skyldes kundens rolle sommer forbruger.
Til et hvert civilspørgsmål, hvad end køberen er privatperson, eller en person som fysisk handler på vegne af dennes forretning eller erhverv, eller en mellemmand, er den ufravigelige myndighed hos dommeren i kundens bopælsområde, hvis dette er placeret på statens territorium.
Den eventuelle ugyldighed for enkelte klausuler i De Generelle Salgsbetingelser vil ikke betyde, at hele salgskontrakten eller at De Generelle Salgsbetingelser er helt ugyldige.

11. ONLINE-LØSNINGER AF UENIGHEDER
Det informeres forbrugeren bosiddende i Europa, at Den Europæiske kommission har oprettet en online platform, som virker som instrument til at alternative løsninger af uenigheder. Dette instrument kan benyttes af forbrugeren til at løse uenigheder omkring salgskontrakter og ydelser på nettet uden om domstolene. Som konsekvnes heraf kan De, hvis De er forbruger bosat i Europa, benytte denne platform til at løse en hver uenighed vedrørende kontrakter fra denne hjemmeside online. Platformen Europea ODR står til rådighed ved at følge dette link: ODR

12. KONTAKT OG KOMMUNIKATION
Undtagen de normative dispositioner vedrørende juridiske emner, men vedrørende De Generelle Salgsbetingelser og salgskontrakten erklærer kunden at ville modtage al kommunikation på adressen, som blev opgivet ved registreringen på hjemmesiden, inklusiv de elektroniske.
For kommunikation til International Design henvises der til følgende:
International Design aps. Via del Pino 21, CAP 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) C.F. e P.I. 04187360401 Numero REA RN 329370, info@viadurini.dk
Email Newsletter
Newsletter
 • Piva IT 04187360401
 • Tel.+39 0541-623760 (21 telefonlinjer)
 • Mandag til fredag 8.30-17.00
 • Via del pino 21 - 47822
 • Santarcangelo di Romagna (RIMINI) Italy
 • info@viadurini.dk
 • +39 373 9005839 & SMS/WHATSAPP
 • De angivne priser er inklusive Momsregistreringsnummer