Vilkår og Betingelser

De aktuelle betingelser (fremover “De generelle salgsbetingelser”) regulerer alle kontrakterne ved afsluttede salg i mellem brugeren (fremover “kunden”) og virksomheden International Design Aps. via hjemmesiden www.viadurini.dk (fremover “hjemmesiden”), hvis formål er at fremvise produkterne i hjemmesidens virtuelle udstillingsvindue.
Klienten anerkender og accepterer, at al kommunikation i forhold til de generelle salgsbetingelser og alt andet kommunikation i mellem klienten og International Design, som udveksles i elektronisk form, opfylder skriftskravet, undtagen de særlige angivelser vedrørende de generelle betingelser eller de andre lovlige forskrifter. “Uagtet alle vores anstrengelser kan det ikke udelukkes, at der ved en lille del af vores produkter fejlagtigt står en anden en den egentlige pris. I alle tilfælde kontrollerer vi prisernes rigtighed under ordrebekræftelsesprocessen og ved den efterfølgende afsendelse af produktet. Hvis den på hjemmesiden viste pris, grundet en fejltagelse eller andre vanskeligheder, skulle vise sig at være lavere end den egentlige salgspris, kontakter vi dig for at verificere, om du ønsker at købe produktet til den korrekte pris. Ellers bliver din ordre ikke godkendt. Hvis den korrekte pris er lavere end den på siden indikerede, trækker vi kun den korrekte pris og sender dig produktet.”
For at kunne afslutte køb på hjemmesiden skal kunden udføre registreringen og oprettelsen af en konto på hjemmesiden som indikeret i det følgende punkt 1).
De mulige køb på hjemmesiden er underlagt de gældende Generelle Salgsbetingelser.
International Design fastholder rettigheden til når som helst at modificere de Generelle Salgbetingelser, undtagen de gældende Generelle Salgsbetingelser i øjeblikket for afsendelsen af kundens købsbekræftelse.
Det er hensigten, at eventuelle ændringer og/eller nye generelle salgsbetingelser træder i kraft, så snart de annonceres på hjemmesiden. Derfor tilskyndes kunden til regelmæssigt at kontrollere eventuelle offentliggørelser af opdaterede salgsbetingelser.

1. ADGANG TIL SIDEN OG REGISTRERING.
Adgang til de af hjemmesidens tilbudte ydelser er udelukkende forbeholdt brugere over 18 år.
Registreringen er fuldstændig gratis.
For at oprette en konto skal kunden klikke på “Registrér”, udfylde skemaet med alle oplysninger og indsende det via knappen “Send”. Kunden vil derefter modtage en e-mail med en bekræftelse fra International
Design.
Ved registrering er det ydermere nødvendigt, at kunden accepterer de Generelle Salgsbetingelser ved at krydse af i den tilhørende boks. Det forstås dermed, at ved manglende accept af De Generelle Salgsbetingelser kan kunden ikke gennemføre registreringen og dermed ikke udføre køb på hjemmesiden.
Ved registrering garanterer kunden, at de givne oplysninger er sande.
Loginoplysningerne til hjemmesiden er strengt personlige og må ikke videregives eller benyttes af andre.
Ved registrering på hjemmesiden og godkendelsen af De Generelle Salgsbetingelser accepterer kunden at modtage via e-mail, på den under registreringen oplyste adresse, annoncer vedrørende de produkter, som præsenteres i de virtuelle udstillingsvinduer på www.viadurini.dk. Den gældende tilladelse kan til hver en tid tilbagekaldes, skulle kunden ikke længere ønske at modtage de nævnte annoncer. I bunden af nyhedsbrevet kan du finde instruktionerne til at afmelde disse eller du kan skrive til info@viadurini.dk.

2. Informationer vedrørende afslutningen af kontrakten (Art. 12 D.Lgs 70/2003)
Jævnfør D.Lgs 70/2003, som indeholder de normative dispositioner ved elektronisk handel, erklærer kunden sig informeret om de følgende betingelser:
Visningen af produkter på hjemmesiden udgør en invitation om et tilbud til International Desgin. Det betyder, at ved at trykke på et eller flere produkter bliver disse samlet i din indkøbskurv, hvor de afventer de følgende faser for afslutningen af salgskontrakten.
Når først valget af de ønskede produkter er udført, skal kunden klikke på knappen “Fortsæt til køb” og indtaste fakturaoplysningerne.
Ved at klikke på “Fortsæt til køb” bliver kunden vist en oversigt over de valgte produkter og eventuelt rette i disse ved enten fejltagelser eller forglemmelser.
Efter at have bekræftet valgene og betalingsmåde udfra de mulige erklærer kunden sig indforstået med køb, bestilling eller reservation af produkterne i forhold til De Generelle Salgsbetingelser.
Ved modtagelsen af ordren sender International Design en ordrebekræftelse til den indikerede e-mailadresse indeholdende det totale beløb, som skal betales af kunden. Denne e-mail udgør kun bestillingen af produkterne og vil aktivere verificeringsprocessen og den efterfølgende behandling og afsendelse af produktet.
Alle e-mails til kunden arkiveres i International Designs database i den nødvendige tid i forhold til udførelsen af ordren og, under alle omstændigheder, i forhold til loven.
Uagtet alle vores anstrengelser kan vi ikke udelukke, at der ved en lille del af vores flere end 7000 produkter på vore e-commerce er indikeret en anden end den egentlige pris. I alle tilfælde kontrollerer vi prisernes rigtighed under ordrebekræftelsesprocessen og ved den efterfølgende afsendelse af produktet. Hvis den på hjemmesiden viste pris, grundet en fejltagelse eller andre vanskeligheder, skulle vise sig at være lavere end den egentlige salgspris, kontakter vi dig for at verificere, om du ønsker at købe produktet til den korrekte pris. Ellers bliver din ordre ikke godkendt. Hvis den korrekte pris er lavere end den på siden indikerede, trækker vi kun den korrekte pris og sender dig produktet.
Til trods for International Designs fulde indsats er kunden bekendt med og accepterer, at i visse tilfælde er det muligt, at et eller flere produkter ikke er disponible (her henvises til punkt 2 under Generelle Salgsbetingelser).
Under “Mine ordrer” kan kunden til hver en tid konsultere sine ordrer og kontrollere status på behandlingen.
Kunden bliver oplyst om leveringen af produktet indenfor 72 timer på en e-mail sendt til den under købet opgivne adresse.

3. PRODUKTTILGÆNGELIGHED OG PRISER
De viste produkter i udstillingsvinduet forbliver tilgængelige i et udefineret tidsrum og i et udefineret antal.
Alle priserne på produkterne, forsendelsesgebyr og andre eventuelle tillæg, vil blive oplyst i Euro, og de vil være inklusiv moms.
Priserne på produkterne kan uden advarsel blive modificeret, dog vil den opkrævede pris for kunden være den, der er publiceret på hjemmesiden og på ordrebekræftelsen, som sendes af International Design. Produkterne tilhører International Design, indtil kunden har betalt det fulde beløb for købet, forsendelsen og alle andre eventuelle tillæg.
Det kan ske, muligvis ved at flere kunder samtidig køber det samme produkt, at produktet ikke længere er tilgængeligt. Hvis betalingen af produktet (og forsendelsesgebyr og alle andre eventuelle tillæg) allerede er blevet gennemført, vil International Design via e-mail sende information vedrørende tilbagebetaling af omkostningerne (pris, forsendelsesgebyr og alle andre eventuelle tillæg).
I tilfældet af ordrer indeholdende flere produkter vil utilgængeligheden af et eller flere produkter ikke tillade kunden at afbestille hele ordren. Ved annulleringer af dele af ordren vil tilbagebetaling kun ske af de annullerede dele.

4. BETALINGSMULIGHEDER
Betalingsmuligheden er den af kunden udfra følgende muligheder valgte:
 • Kreditkort
 • Debitkort
 • Bankoverførsel
 • PayPal
Sikkerheden er en stor prioritet for viadurini, hvorfor jeres oplysninger vil være krypterede. Alle betalinger vil behandles via en sikker server-to-server-forbindelse, som benytter Protokol SSL (Secure Sockets Layer) med 128 bit og og protokollen VERISIGN.

5. FORSENDELSE OG LEVERING AF PRODUKTER - ACCEPT MED FORBEHOLD
Leveringstiden er indikeret på et hvert produkt, og der menes fra betalingstidspunktet. I særlige tilfælde vil der blive sendt information om de særlige forhold, som måtte være ved den enkelte sag (f.eks. ved flere produkter, afstand, udsatte bopæle, levering til udlandet etc.)
I tilfælde hvor uforudselige omstændigher gør, at der sker forsinkelser, som for eksempel tilfældigheder eller force majeure, vil International Design sende en e-mail indeholdende, i alle tilfælde, et tilgodebevis til viadurini.dk.
I henhold til art. 63 i forbrugerloven skal kunden ved modtagelse kontrollere antallet af pakker og disses tilstand. Enhver skade ved indpakningen af produktet skal med det samme foreholdes ved et skriftligt kontrolskema ved modtagelsen. Ved underskrivelsen af modtagelsesdokumentet uden forbehold vil kunden været forhindret i en hver form for klagemulighed i forhold til det leveredes yderligere tilstand.
I tilfælde med “Accept med forbehold” af den modtagede pakke tilskyndes kunden til straks at sende en e-mail til info@viadurini.dk, hvori kunden har vedhæftet fotografier af pakken. Accepten med forbehold, for at være gyldig og opponerbar, skal være komplet og indikere, i leveringsøjeblikket, den præcise årsag til, at forbeholdet udtrykkes (F.eks accept med forbehold fordi pakken er åben, eller accept med forbehold fordi pakken er våd etc.), ellers kan tilbagebetaling ikke effektueres.
I det tilfælde at emballagen ikke indeholder tydelige skader, og kunden underskriver uden forbehold, og varen alligevel viser sig at være beskadiget, kan kunden anmelde en “skjult skade”, eller skade som ikke kun ses ved kun at kigge på det ydre af pakken. I følge artikel 1698 i Loven er “skjulte skader” afsenderens ansvar, og anmeldelsen sendes anbefalet og portofrit til afsenderen indenfor 8 dage fra modtagelsen af forsendelsen, vedhæftet fotografier af skaden.
I tilfælde hvor kunden har valgt fragtfirmaet, overføres ansvaret for beskadigede produkter til kunden, allerede når varen overleveres til fragtfirmaet, og fraskriver sig dermed enhver mulighed for at klage over forsendelsens ydre tilstand. I dette tilfælde er enhver klage en sag i mellem kunden og fragtfirmaet.

5.1 MULIGE LEVERING TILSÆTNINGER:
På grund af muligheden for levering til steder, der ikke er let tilgængelige på grund af den geografiske natur eller trafikbegrænsninger, såsom: - Fodgængere eller begrænsede trafikområder (ZTL) - Gader og veje med vanskeligheder ved at få adgang til køretøjer såsom lastbiler og varevogne (køretøjsstørrelse fra 7 til 12 m) - Områder, der er berørt af arbejder, byggepladser, veje ændret midlertidigt - Mindre øer afhængigt af landet Tillæg kan anvendes til de fælles forsendelsesomkostninger, der vises på webstedet. Vi inviterer dig derfor til at kontakte os, hvis du mener, at en eller flere af de ovennævnte årsager kan påvirke det ønskede sted til levering af varerne. Eventuelle yderligere omkostninger forårsaget af lignende problemer og ikke tidligere rapporteret, kan anmodes om på tidspunktet for ordrebekræftelsen eller før levering skal betales. Vi anbefaler dig derfor, for yderligere information, at kontakte vores kundeservice.

6. PRODUKTGARANTI
Alle produkter, der markedsføres, nyder godt af den juridiske garanti for overensstemmelse, som er fastsat i artikel 128 ff. i forbrugerlovgivningen, som dækker enhver mangel på overensstemmelse af de købte varer, eksisterende på leveringstidspunktet, og som opstår inden for 2 år efter levering. Eventuelle defekter eller skader forårsaget af hændelige hændelser eller af kundens ansvar for brugen af ​​produkterne, der ikke er i overensstemmelse med deres tilsigtede brug, eller virkningen af ​​normal slitage, er udelukket fra overensstemmelsesfejl og derfor fra den juridiske garanti.
Kunden kan efter eget valg anmode sælger om at reparere varen eller ombytte den gratis i begge tilfælde, medmindre den ønskede afhjælpning er umulig eller påfører sælger uforholdsmæssige omkostninger.
Forbrugerkunden har ret til et forholdsmæssigt afslag i prisen eller ophævelse af salgskontrakten i overensstemmelse med bestemmelserne i art. 135 bis, stk. 4, i forbrugerlovgivningen, og især hvis: sælgeren ikke har udført reparationen eller udskiftningen inden for de vilkår og betingelser, der er fastsat i forbrugerloven, eller har nægtet at bringe varerne i overensstemmelse; hvis den manglende overensstemmelse er så alvorlig, at den berettiger en øjeblikkelig prisnedsættelse eller opsigelse af kontrakten; hvis der opstår en mangel på overensstemmelse på trods af sælgers forsøg på at genoprette varens overensstemmelse; hvis sælgeren har erklæret (eller det fremgår af omstændighederne), at han ikke vil genoprette varens overensstemmelse inden for en rimelig frist eller uden gener.
Forbrugerkunden har ikke ret til at hæve aftalen, hvis den manglende overensstemmelse kun er mindre.
For at drage fordel af denne garanti skal kunden rapportere den manglende overensstemmelse med en meddelelse rettet til sælgeren med angivelse af de fundne mangler og fejl.
Medmindre andet er bevist, forudsættes det, at enhver mangel på overensstemmelse, der opstår inden for et år fra det tidspunkt, hvor varen blev leveret, allerede eksisterede på denne dato, medmindre denne hypotese er uforenelig med varens beskaffenhed eller med arten af ​​manglen af overholdelse.
For varer med digitale elementer forpligter sælger sig til at holde forbrugerkunden informeret om de tilgængelige opdateringer (inklusive sikkerhed), som er nødvendige for at opretholde overensstemmelsen af ​​sådanne varer, og at levere dem til et passende tidspunkt under hensyntagen til omstændighederne og kontraktens art og under alle omstændigheder, hvis salgskontrakten foreskriver en kontinuerlig levering af det digitale indhold eller den digitale tjeneste over en periode.
Sælgeren er ikke ansvarlig for manglende overensstemmelse, der udelukkende skyldes manglen på den relevante opdatering, hvis forbrugeren ikke installerer opdateringerne korrekt leveret inden for en rimelig tid.

7. REFUNDERING
I tilfælde af manglende produkttilgængelighed eller kundens fortrydelse vil International Design, som forklaret i De Generelle Salgsbetingelser, give tilladelse til eget kreditinstitut til at refundere beløbet svarende til, hvad det var på købstidspunktet.


8. FORTRYDELSESRET OG RETURNERINGSPROCEDURE
Kunden har fri ret til at fortryde uden bod inden for 14 arbejdsdage ved internationalt design af ordrebekræftelsen, forsendelse via kommunikation med bekræftet post, eller i samme periode af telegram, telex, fax og e-mail, forudsat at kommunikationen er stadig bekræftet ved levering en bekræftet mail inden for de næste 48 timer.
Med modtagelsen af International design af meddelelse om fortrydelse af kunden, i vilkårene og betingelserne ovenfor, vil kontrakten blive opløst, og International design vil returnere det beløb, som kunden har betalt. Under alle omstændigheder er fortrydelsesretten udelukket, hvis det købte produkt består af:
i) levering af varer fremstillet efter specifikationer eller tydeligt personliggjorte, eller som i sagens natur ikke kan returneres eller kan forringes eller udløbe hurtigt;
(ii) levering af lyd- eller computersoftware, som forbrugeren ikke har forseglet med.
Hvis kunden allerede har modtaget leveringen af produkterne, vil de også skulle udføre straks foretaget af kravene i proceduren "Nem returnering". Produkterne, der returneres, skal være intakte, med original emballage og komplette med dokumenter (for dette punkt skal du følge proceduren "Nem returnering").

For at foretage en "Nem returnering" skal kunden følge følgende trin:
a) Send en e-mail til info@viadurini.co.uk, hvor du forklarer årsagerne til returneringen. Send nogle billeder, hvis artiklen er beskadiget. En operatør vil guide dig.
b) Varerne, der skal returneres, skal være intakte, i de originale forhold og forsvarligt indpakket. I så fald må bestilte varer ikke samles og bruges. For at returnere nødvendigt at bruge original emballage.
c) Returforsendelsesomkostninger vil blive opkrævet hos kunden. Alle varer skal være ubeskadigede, ubrugte og uplettede i deres originale emballage. Manglende overholdelse af disse vilkår og betingelser vil resultere i, at fortrydelsesretten mister. Vi inviterer vores kunder til at samarbejde ved at følge vores returpolitik og ved ikke at sende varer tilbage, der ikke er omfattet af fortrydelsesretten.
Når den officielle meddelelse om forsendelsen er sendt ("din ordre vil blive afsendt"), har kunden ikke ret til at annullere ordren.


9. AFSTÅELSE OG TOLLERANCE - ANSVARSFRASKRIVELSE I TILFÆLDE AF TILFÆLDIGHEDER OG FORCE MAJEURE
I tilfælde af misligeholdelse fra kunden i forhold til de gældende Generelle Salgsbetingelser, vil en manglende handling overfor denne fra International Design i forhold til rettigheder ikke repræsentere retten til yderligere at bryde de aftalte krav.
International Design kan ikke holdes ansvarlig for misligeholdelse af De Generelle Salgsbetingelser, hvis denne skyldes tilfældigheder eller force majeure, eksempelvis men ikke udelukkende situationer forbundet med naturkatastrofer, terrorhandlinger, krig, netværksfejl og/eller blackouts.

10. LOVANVENDELSE OG JURISDIKTION
De gældende Generelle Salgsbetingelser og dermed kontrakten i mellem kunden og International Design hører under den Italienske Republiks Lov og er underlagt den Italienske Dommerstands jurisdiktion, undtagen de begrænsninger i loven, som skyldes kundens rolle sommer forbruger.
Til et hvert civilspørgsmål, hvad end køberen er privatperson, eller en person som fysisk handler på vegne af dennes forretning eller erhverv, eller en mellemmand, er den ufravigelige myndighed hos dommeren i kundens bopælsområde, hvis dette er placeret på statens territorium.
Den eventuelle ugyldighed for enkelte klausuler i De Generelle Salgsbetingelser vil ikke betyde, at hele salgskontrakten eller at De Generelle Salgsbetingelser er helt ugyldige.

11. ONLINE-LØSNINGER AF UENIGHEDER
Det informeres forbrugeren bosiddende i Europa, at Den Europæiske kommission har oprettet en online platform, som virker som instrument til at alternative løsninger af uenigheder. Dette instrument kan benyttes af forbrugeren til at løse uenigheder omkring salgskontrakter og ydelser på nettet uden om domstolene. Som konsekvnes heraf kan De, hvis De er forbruger bosat i Europa, benytte denne platform til at løse en hver uenighed vedrørende kontrakter fra denne hjemmeside online. Platformen Europea ODR står til rådighed ved at følge dette link: ODR

12. KONTAKT OG KOMMUNIKATION
Undtagen de normative dispositioner vedrørende juridiske emner, men vedrørende De Generelle Salgsbetingelser og salgskontrakten erklærer kunden at ville modtage al kommunikation på adressen, som blev opgivet ved registreringen på hjemmesiden, inklusiv de elektroniske.
For kommunikation til International Design henvises der til følgende:
International Design aps. Via del Pino 21, CAP 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) C.F. e P.I. 04187360401 Numero REA RN 329370, info@viadurini.dk
Email Newsletter
Newsletter
 • Piva IT 04187360401
 • Tel.+39 0541-623760 (21 telefonlinjer)
 • Mandag til fredag 8.30-17.00
 • Via del pino 21 - 47822
 • Santarcangelo di Romagna (RIMINI) Italy
 • info@viadurini.dk
 • +39 373 9005839 & SMS/WHATSAPP
 • De angivne priser er inklusive Momsregistreringsnummer