Personlige Oplysninger og Cookies

Privatliv og cookies

Dataene til International Design s.r.l. (fra og med "International Design", "vi", "vores") på siderne på hjemmesiden kan nås på adressen www.viadurini.it (fra og med kaldt "Site") på tidspunktet for registrering og efterfølgende til brugen af tjenesterne fra tid til anden leveret af International Design vil blive behandlet i overensstemmelse med EU-forordning 2016/679.
I overensstemmelse med den nævnte lovgivning informerer International Design brugeren om følgende.

1. OPLYSNINGER OM BEHANDLINGENS HOLDER
Datastyringen af personoplysninger er firmaet International Design s.r.l. Via del Pino 21, CAP 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), Italien; info@viadurini.dk, C.F. 04187360401 - REA nummer RN 329370, register over virksomheder i Rimini, aktiekapital 120.000 euro i.v.

2. COLLECTED INFORMATION
2.1.Typologi af oplysninger leveret af brugeren
Oplysningerne indsamlet af International design srl kan omfatte:
- Obligatoriske oplysninger, uden hvilke det ikke er muligt at fortsætte købet som: navn, efternavn, firmanavn, fragtadresse, skatkode og / eller momsnummer, e-mail-adresse og telefonnummer.
- Oplysninger om besøg på vores e-handelswebsteder.
- Svar på anmodninger om delt feedback på feedbacksiden på vores e-handelswebsteder.
- Bankoplysninger kræves kun for at gennemføre restitutions- og / eller returproceduren.

2.2. Automatisk information
I forbindelse med browsing af vores e-handelswebsteder kan International Design, som krævet ved lov og med brugerens samtykke, om nødvendigt indsamle data og detaljer om de netværk og enheder, der bruges til at få adgang til vores tjenester, såsom adgangsoplysninger, rute besøgende, placering, browser, platform, enhed, IP-adresse, brugeragent. Disse oplysninger indsamles også ved brug af cookies.

3. DATABESKYTTELSE OG VARIGHED
De indsamlede data opbevares af International Design i hele rapporten. Behandlingen varer ikke længere end nødvendigt til de formål, hvortil dataene blev indsamlet eller:
- 2 (to) år vedrørende personlige oplysninger
- De finansielle oplysninger som betalinger og refusion holdes i den lov, der er fastsat i lov om skatter og regnskabspraksis.

4. METODE OG FORMÅL MED BEHANDLINGEN
4.1. formål
User data indsamles og kun anvendes til formål, der er direkte forbundet til aktivering og drift af de tjenester, som International Design, at opfylde de forpligtelser, der kræves ved lov eller lovgivning, og for ' udøvelse af deres rettigheder i retten.
Ved oprettelsen af ​​Kontoen for International Design accepterer brugeren at modtage fra sidstnævnte ved den e-mail-adresse, der er angivet på tidspunktet for registreringen, kommunikations- og / eller kommercielle forslag vedrørende og / eller forbundet med tjenesterne i International Design. Brugeren kan modsætte sig ovennævnte behandling enten ved først at tjekke den relevante boks under registreringen - eller ved at sende en e-mail til adressen angivet af info@viadurini.dk i afsnittet "kontakter" på hjemmesiden.
Den bruger, der ønsker at bruge tjenesten "Send til en ven", ved at klikke på denne knap i produktets datablade, hævder at have tidligere erhvervet samtykke fra modtageren til den adresse e-mail-kommunikation af sidstnævnte til den internationale design Kun med det formål at sende invitationen til at se produktet. Dataene vedrørende modtagerens e-mail-adresse vil imidlertid ikke blive beholdt af International Design efter fremsendelse af invitationens e-mail.
Desuden kan e-mail-adressen og den postadresse, som sidstnævnte har givet under registreringen til hjemmesiden, anvendes af datakontrolleren til fremme af tjenester, der tilbydes svarende til dem, som brugeren har tegnet til afsendelse af reklamemateriale, der udelukkende vedrører ovennævnte produkter eller tjenesteydelser eller til gennemførelse af markedsundersøgelser eller kommerciel kommunikation. Brugeren kan gøre indsigelse mod denne behandling er at begynde - ved at sætte kryds i den relevante boks under registreringen -. Og derefter sende en 'e-mail til info@viadurini.dk den 'kontakt' sektionen af hjemmesiden Denne modstand vil ikke producere noget konsekvens af levering af tjenesteydelser.

4.2. Formål og funktionalitet
Tilvejebringelsen af de data, der blev anmodet om på tidspunktet for aktivering af ydelserne, er obligatorisk for de formål, der henvises til i det foregående afsnit (4.) "MODALITET OG FORMÅL MED BEHANDLINGEN", da den er strengt funktionel til udførelsen af den samme. Ethvert afslag på at levere dataene gør det umuligt for International Design at fuldføre brugerregistreringsprocessen og dermed at levere ydelserne.
Afslaget på samtykke til de øvrige formål i stykket "PROCEDURER OG FORMÅL TIL BEHANDLINGEN" vil ikke have nogen konsekvenser for udveksling af tjenesteydelser.

4.3. tilstand
Dataene indsamles elektronisk og behandles ved registrering, høring, kommunikation, opbevaring, aflysning, udføres hovedsagelig ved hjælp af elektroniske værktøjer, der sikrer anvendelse af passende foranstaltninger til sikring af data behandlet og sikring af fortrolighed af det samme.
Brugerdata, gemt i elektronisk form, gemmes og gemmes på en proprietær server. Ejeren erklærer især, at de data, der er optaget på serveren, er beskyttet mod risikoen for indtrængen og uautoriseret adgang, og at sikkerhedsforanstaltninger er blevet vedtaget for at sikre integriteten og tilgængeligheden af data samt beskyttelse af arealer og lokaler. relevant for deres opbevaring og tilgængelighed.
Personlige data behandles af samarbejdspartnere og / eller medarbejdere i datakontrolløren som ledere eller processorer inden for rammerne af deres respektive funktioner og i overensstemmelse med instruktionerne fra datakontrolleren.
International Design garanterer det højeste sikkerhedsniveau i håndteringen af brugerdata. Kreditkortoplysninger gemmes kun i krypteret format og i henhold til sikkerhedskravene i PCI-certificeringen. SP har ikke adgang til fortrolige oplysninger vedrørende kreditkort, som behandles af formidlere og kortudstedere i overensstemmelse med Privacy Code.

5. DATA KOMMUNIKATION
Brugerens personoplysninger kan blive videregivet til bestemte emner udpeget af ejeren af ​​levering af tjenester, der er nødvendige eller nødvendige for opfyldelsen af ​​forpligtelserne i forbindelse med registrering på webstedet www.viadurini.dk og køb online, inden for rammer og i overensstemmelse til de givne instruktioner.
Navnlig kan dataene meddeles til:
- personer, virksomheder eller faglige kontorer, som yder bistand, rådgivning eller samarbejde med International Design inden for regnskabsvæsen, administrative, juridiske, skattemæssige og finansielle anliggender
- emner, der er delegeret og / eller udpeget af International Design til at udføre aktiviteterne eller en del af aktiviteterne i forbindelse med levering af salgstjenester, såsom kundeservice, selvom de administreres i outsourcing logistikcentret ansvarlig for emballering af produkter købt af brugeren de luftfartsselskaber, der er ansvarlige for at levere de købte produkter de parter, der udfører eftersalgsassistentaktiviteterne på vegne af datakontrolløren og eventuelle andre eksterne samarbejdspartnere, som kommunikationen er nødvendig for korrekt opfyldelse af de forpligtelser, som International Design har påtaget sig i forbindelse med kontrakten om levering af sine tjenester
- Til offentlige forvaltninger til udførelse af institutionelle funktioner inden for de grænser, der er fastsat ved lov eller ved lov.
Brugerdata er ikke genstand for offentliggørelse.

5.1. Det skal bemærkes, at hvis brugeren beslutter at dele de oplysninger, der er omhandlet i stk. 2. med International Design og dermed med vores samarbejdspartnere, kan alle oplysninger om privatlivets fred hos forretningspartnere også finde anvendelse på dem. International Design er ikke ansvarlig for og kan ikke kontrollere behandlingen af oplysninger udført af forretningspartnere på deres platforme.

5.2 Dette sted er beskyttet af reCAPTCHA, og Googles privatlivspolitik (https://policies.google.com/privacy) og servicevilkår (https://policies.google.com/terms) gælder.

6. KOMMUNIKATIONER OG OPLYSNINGER SENDT VIA E-MAIL OG / ELLER SMS / ELLER WHATSAPP
I overensstemmelse med lovens bestemmelser og i givet fald med brugerens samtykke kan International Design anvende de oplysninger, som brugeren har leveret til at gennemføre markedsføringshandlinger, såsom at sende nyhedsbreve eller kommunikation, der kan være af interesse for brugeren. Det er dog muligt at trække dit samtykke til enhver tid ved at klikke på linket nederst i nyhedsbrevet eller ved at sende en e-mail til info@viadurini.dk.

7. DEN INTERESSEREDE PARTS RETTIGHEDER
I henhold til loven har brugeren ret til på ethvert tidspunkt at få bekræftet eksistensen af data vedrørende ham og de formål, som de anvendes til. Du har også ret til at anmode om ajourføring eller rettelse, sletning eller blokering af data og til at gøre indsigelse helt eller delvist til deres behandling.
For at udøve ovenstående rettigheder samt at modtage oplysninger om de emner, hvor dataene er lagret eller som dataene kommunikeres om eller om emnerne som som ledere eller agenter kan lære om dine data, kan brugeren kontakt ejeren.

7.1 Ret til adgang til personoplysninger og andre rettigheder
Artikel. 15. i EU-forordning 2016/679 bestemmer:
1. Den berørte part har ret til at få bekræftet eksistensen af ​​personlige oplysninger om ham / hende, selv om han endnu ikke er registreret, og deres kommunikation i forståelig form.
2. Den berørte part har ret til at få angivelsen:
a) Oprindelsen af ​​personoplysninger
b) forarbejdningens formål og metoder
c) af logikken anvendt i tilfælde af behandling udført ved hjælp af elektroniske instrumenter
d) identifikationsoplysningerne for datakontrolleren, dataprocessorer og repræsentanten
e) emner eller kategorier af personer, som oplysningerne kan videregives, eller som kan lære om dem som udpeget repræsentant i staten, ledere eller agenter.
3. Den berørte part har ret til at få:
a) opdatering, berigtigelse eller, når det er interesseret, integration af data
b) eftergivelse, omdannelsen i anonym form eller blokken af ​​data behandlet i strid med loven, herunder dem, hvis tilbageholdelse ikke er nødvendig i forhold til de formål, hvortil de indsamles, eller behandles yderligere
c) erklæring om, at der er omhandlet i litra a) og b) er blevet gjort opmærksom, også med hensyn til deres indhold, af dem, til hvem der er blevet videregivet eller distribueres, undtagen i tilfælde, hvor en sådan opfyldelse det viser sig umuligt eller indebærer en brug af midler, der åbenbart er uforholdsmæssige for den beskyttede ret.
4. Den berørte part har ret til at gøre indsigelse helt eller delvis:
a) af berettigede grunde behandling af personoplysninger vedrørende ham såvel som relevant for formålet med indsamlingen
b) behandling af personoplysninger vedrørende ham med det formål at sende reklame eller direkte salgsmateriale eller til markedsundersøgelser eller kommerciel kommunikation.
For at udøve de ovennævnte rettigheder, samt til at modtage oplysninger om de emner, for hvilke data er lagret, eller som dataene kommunikeres eller til personer, der som ledere eller agenter, kan blive opmærksom på dine data, du kan henvise til Holder ved at sende en anmodning til følgende e-mail-adresse: info@viadurini.dk.

8. PLUG-IN
Vores hjemmeside bruger de såkaldte Plugins of the Social Network facebook.com. Flere detaljer om Facebook plug-ins og deres funktioner kan findes på http://developers.facebook.com/. For at forhindre overførsel og opbevaring af data vedrørende internet browsing via Facebook, skal brugeren afbryde forbindelsen fra Facebook, inden han besøger vores hjemmeside.

9. COOKIES
Webstedet bruger en teknologi kaldet "cookies". Disse er små datafiler, der er gemt på brugerens computer, når de får adgang til et websted eller dele af det. Cookies hjælper International Design til at forstå brugernes forretningspræferencer.

9.1 Cookies
Webstedet bruger en teknologi kaldet "cookies". Disse er små datafiler, der er gemt på brugerens computer, når de får adgang til et websted eller dele af det. Cookies hjælper International Design til at forstå brugernes forretningspræferencer. Cookies er små tekststrenge, som de websteder, som brugeren har besøgt, sendes til sin terminal (normalt browseren), hvor de er gemt, før de bliver sendt videre til de samme steder ved det næste besøg hos den samme bruger. Under navigationen på et websted kan brugeren også modtage cookies på deres terminal, der sendes fra forskellige websteder eller webservere (såkaldte "tredjeparter"), som nogle elementer kan eksistere på (f.eks. Billeder, kort, lyde, specifikke links til sider af andre domæner) på det websted, det samme besøger.
Cookies, der sædvanligvis er til stede i brugernes browsere i meget store tal og undertiden endda med langvarig persistens, anvendes til forskellige formål: udførelse af computerens godkendelse, overvågning af sessioner, opbevaring af oplysninger om specifikke konfigurationer vedrørende brugere, der har adgang til server osv.

a. Tekniske cookies.
Tekniske cookies er dem, der udelukkende anvendes til at "sende en kommunikation via et elektronisk kommunikationsnet eller i det omfang, det er strengt nødvendigt for udbyderen af ​​en informationssamfundstjeneste, der udtrykkeligt anmodes af abonnenten eller brugeren om at levere denne tjeneste "(se kodeksens artikel 122, stk. 1).
De bruges ikke til andre formål og installeres normalt direkte af ejeren eller operatøren af ​​hjemmesiden. De kan opdeles i navigations- eller session cookies, som garanterer normal navigation og brug af hjemmesiden (tillader for eksempel at foretage et køb eller godkende adgang til begrænsede områder); Analytics-cookies, der ligner de tekniske cookies, når de bruges direkte af webstedsoperatøren til at indsamle oplysninger, i samlet form, om antallet af brugere og hvordan de besøger webstedet funktionelle cookies, som giver brugeren mulighed for at gennemse efter en række udvalgte kriterier (for eksempel sproget, de udvalgte produkter til køb) for at forbedre den ydede service.
Til installation af disse cookies er det ikke nødvendigt med forudgående samtykke fra brugerne, mens forpligtelsen til at give oplysninger i henhold til kunst. 13 i kodeksen, at webstedslederen, hvis han kun bruger sådanne anordninger, vil kunne levere den måde, han finder mest hensigtsmæssig.

b. Profilering af cookies.
Profilering cookies er designet til at oprette profiler relateret til brugeren og bruges til at sende reklamemeddelelser i overensstemmelse med præferencerne udtrykt af samme i forbindelse med surfing på nettet. På grund af den særlige invasivitet, som sådanne anordninger kan have på privat brugers område, kræver europæisk og italiensk lovgivning brugeren at være tilstrækkeligt informeret om deres brug og udtrykke deres gyldige samtykke.
Kunsten. 122 i kodeksen, hvorefter »opbevaring af oplysninger i en kontrahentens eller en brugerens terminalanordning eller adgang til oplysninger, der allerede er indgivet, kun er tilladt under forudsætning af, at entreprenøren eller brugeren har givet sit samtykke efter at have været blev underrettet om de forenklede procedurer, der er omhandlet i artikel 13, stk. 3 "(kodeksens artikel 122, stk. 1).
I tilfælde af at brugeren ikke har til hensigt at acceptere cookies, kan disse deaktiveres ved at følge instruktionerne fra browserproducenten. For eksempel kan du i Internet Explorer ændre indstillingerne relateret til cookies i afsnittet Værktøjer / Internet Indstillinger / Fortrolighed.

9.2 Siden bruger især følgende cookies
- Website Cookies
Navn: Viadurini
Formål: Anvendes til PHP-session variabler (navigation, pagination osv.)
Varighed: session cookies, den slettes, når browseren er lukket

Navn: submit_token1
Formål: Anvendes som et antispam til afsendelse af formularer
Varighed: session cookies, den slettes, når browseren er lukket

- Google Analytics Cookies
Vores websted bruger Google Analytics af Google, Inc., en tjeneste tilbyder statistikker over måling og analyse af webstedets ydeevne ved hjælp af cookies. For at konsultere privatlivspolitikken for Google Analytics-tjenesten kan du besøge http://www.google.com/intl/da/analytics/privacyoverview.html. For Googles privatlivspolitik gør vi opmærksom på følgende adresse http://www.google.com/intl/it/privacy/privacy-policy.html.)

- Google Adwords og Google Remarketing Cookies
Webstedet kunne bruge Google Adwords-programmet og Google Remarketing-teknologi. Begge administreres af Google Inc .. Funktionen til AdWords-konverteringssporing bruger også cookies. For at hjælpe os med at holde styr på salg og andre konverteringer, tilføjes en cookie til en brugers computer, når den bruger klikker på en annonce. Denne cookie varer 90 dage og indsamler ikke eller overvåger oplysninger, som personligt kan identificere en bruger. Brugere kan deaktivere Google konverteringssporingsk cookies i deres internetbrowserindstillinger. I nogle tilfælde kan cookies forårsage problemer, når du åbner eller browser i din AdWords-konto. Når dette sker, er den bedste måde at løse problemet på at rydde cachen og slette gemte cookies til din internetbrowser. Hvis du vil vide mere om, klik her https://www.google.es/intl/it/policies/privacy/. Endelig kan brugeren deaktivere Google Analytics-cookies ved at downloade en bestemt browser plug-in tilgængelig på følgende url https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

- Facebook Cookies
Webstedet kan bruge cookies fra Facebook Inc. til at overvåge fremskridtet med Facebook-annoncekampagner og eventuelle remarketinghandlinger. Klik her for mere information om brug af cookies via Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies/

I tilfælde af at brugeren ikke har til hensigt at acceptere cookies, kan disse deaktiveres ved at følge instruktionerne fra browserproducenten. For eksempel kan du i Internet Explorer ændre indstillingerne relateret til cookies i afsnittet Værktøjer / Internet Indstillinger / Fortrolighed.

10. ÆNDRINGER TIL PRIVATPOLITIKKEN
Hvis International Design skal ændre denne privatlivspolitik, vil den blive offentliggjort på denne side, og samtykke vil blive anmodet om igen fra brugere, hvis det er nødvendigt.

11. ANSVARLIG FOR DATABESKYTTELSE
Hvis brugeren skal kontakte International Design for spørgsmål vedrørende udøvelsen af deres rettigheder (som fortrydelsesret eller tilbagekaldelse eller berigtigelse af data) eller anmodninger om personoplysninger, kan den gøre det på følgende måder:
- ved at skrive en e-mail til databeskyttelsesansvarlig på viadurini@viadurini.it
- Brug af kontaktpersonerne på vores "kontakter" side
- pr. post til International Design srl via del Pino, 21 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) Italien.

DATO FOR GODKENDELSE 20/05/2018
Email Newsletter
Newsletter
  • aicel
  • confindustria
  • sectigo
  • sonosicuro